Men jeg leger videre med suresen mens mor holder en paraply over mig